Общински съвет - Велико Търново
мандат 1999-2003

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници и е с мандат 4 години. 

Настоящият състав на Общински съвет - Велико Търново е избран съгласно закона за избирането на народни представители, общински съветници и кметове през ноември 1999 година(мандат 1999-2003). Броят на общинските съветници за Община В. Търново се определя съгласно чл. 19, ал. /I/, т.7 от ЗМСМА, а именно 37 съветници. 

В този сайт ще намерите информация за организационната и политическа структура на Общински съвет - Велико Търново, както и за неговата работа - правилник, протоколи от заседания, решения и наредби. В раздел съветници можете да намерите основни данни за общинските съветници, а ако имате въпроси, касаещи работата на Общинския съвет или проблеми, които могат да се решат от него, посетете  раздел въпроси.

Фотогалерия
моменти от заседанията

Приватизационна програма 2003

Последна актуализация:  11.02.2005 г.  

Хост:  www.veliko-turnovo.com

Този сайт е изработен по проект, финансиран от 

ФРМС и USAID.


[ В началото ] Председател ] Организация ] Правилник ] Партии ] Съветници ] Заседания ] Решения ] Наредби ] За контакт ] Връзки ]

Страницата е оптимизирана за IE 4.0(или по следващ) при режим 800x600